Nyomtatás

Oppidum PR ÜGYNÖKSÉG

Egyszerre műveld a három időt! (Ratkó József)

A JÖVŐ előretekintő, prométheuszi ihletet rejt. Szinte élethossziglan foglalkoztat valamennyiünket az a kérdés, hogy mit hoz a jövő, pedig a válasz kézenfekvő: a jövő felismerése a jelenben, sőt a múltunkban. „Nem a hátulról, a múltból jövő rugások ösztökélnek bennünket, hanem a jövő csábítása és kívánatos lehetőségei vonzanak: ez az, ami alapján az élet – és valójában az egész világ – kibontható.“ (Karl Popper) A jövő megismerése érdekében azonban be kell látnunk, hogy hétköznapi tudásunk mindinkább tudatlanságunk beismerése, ugyanis a múlt és a jelen magában hordozza a jövőt, és ez nem függ attól, hogy a lehetséges és a megvalósuló jövő a múltnak, vagy a jelennek változatlan továbbfejlődése avagy attól lényegesen eltérő lesz. A jövőképelemzés a személyes, a társas és a rendszerformák esetében egyaránt új szemléletmódot hordoz, amely a lehetséges jövőt alakítható, az emberi cselekedetek által formálható valóságot szembesíti elvárásainkkal.

JÖVŐKÉPELEMZÉS

Jövőképünk iránti érdeklődésünket talán nem is a bekövetkező jövőhöz vezető fejlődés iránya, tartalma és következményei kötik le, hanem, hogy milyen jövőt kívánunk megteremteni önmagunknak és szeretteinknek, illetve, hogy miféle jövőket kell majd’ elviselnünk.

ELŐREJELZÉS-KÉSZÍTÉS
(trend- és stabilitásvizsgálatok, statisztikai egyensúly, dinamikus jellemzők,
konfliktushelyzet-elemzések, jelenségfejlődések, kölcsönhatás-rendszerek stb.)

JÖVŐVÁLTOZATOK
(átlag- és csoportvélemények, jövő-forgatókönyvek, gondolattalálkozások,
kritikai csoporttechnikák, Quest-stratégiák, intézményi előrejelzőelőrelátó tevékenységek, figyelemmel kísérések stb.)

ISMERETI ALAPOK

Jövőnkről, no persze múltunkról és jelenünkről egyaránt, végső soron beszerezhető ismereteink, közelítésmódjaink alapját részben a racionális, tudományos módszerek adják, mindemellett a legvalószínűbb jövőt feltáró esélyfeltételezéseink a problémaelemzésekre és megoldásukra irányulnak; ezzel összevetve el kell azonban fogadnunk, hogy a jövő alapjában véve nyitott, az általános kulturális viszonyoktól függő helyzete is felismerhető, összehasonlítható és meg is vitatható. Jövőképelemzéseinkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a belátható jövő kreatív alkotóhelyként fogalmazódjon meg, és ráébressze Önt is, hogy a jövő nem tőlünk függetlenül, hanem a részvételünkkel fog létrejönni!

TANÁCSADÓK, SZAKÉRTŐK

A megbízástól függően: pszichológusok, jogászok, mérlegképes könyvelők, közgazdászok, PR- és marketing szakemberek, szociológusok stb. közül kerülnek ki, átlagosan 10 fő témakörönként. Csak a legfelkészültebb tanácsadókat foglalkoztatjuk!

KÖZELÍTÉSMÓD

A jövő nyitottságának elfogadása nem teszi feleslegessé a jövőkutatást, mert igazán hasznos és korszerű problémamegoldó tevékenységünk, elemzéseink a komplex rendszerek időbeni változásaira hívja fel a figyelmet, ahol az objektív és szubjektív lételemeink jövőformáló tényezői új állapotok kialakítását idézik elő.

AJÁNLAT

Amennyiben problémakörét megfogalmazta, és felkészült arra, hogy rendezze ismereteit, problémáit és azok megoldására, keresse meg ügynökségünket! Elemezzük, kritizáljuk ismereteit, véleményét az adott problémáról és önmagáról. Átfogó jövőkép-alternatívát dolgozunk ki az Ön számára, és olyan jövő-mátrixot alkotunk, amely tartalmazni fogja mindazokat a jegyeket, elemeket, amelyekkel találkozhat a jövőben, ehhez startégiai utakat, programokat, tevékenységeket ajánlunk.

ELŐREJELZÉS

Az előrejelzés tárgyától, az előrejelzési időtávtól függően más-más megbízhatósági és elemzési módszerekre helyeződik a hangsúly. Az előrejelzések megbízhatósága a komplex megbízhatósági vizsgálatokra építve ítélhető meg. Tulajdonképpen három lépcsőben valósítjuk meg tevékenységünket: előtanulmányok (feladat, cél, időtartam), a jövőmodell elkészítése, dokumentálás és felülvizsgálat. Az előrejelzések lehetőséget nyújtanak a döntések kapcsán a nagy tévedések elkerülése, mert A jövő ... a legfélelmetesebb emberi találmány. (A. Peccei, 1985) Ajánljuk szolgáltatásunkat cégeknek és intézményeknek, ügyvezetőknek és vezető beosztású alkalmazottaknak.

HITELESSÉG

A jövőt meghatározó objektív tényezők önmozgása – a múlt-jelen-jövő dinamikus viszonyában – mindenképp visszahat a jelenre, sőt a múlt értékelésére is. Ez fogja igazolni Önnek, hogy van jövője...

Share