Nyomtatás

Halasi 48-as Kör

Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket s a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ. (Wass Albert)

A HALASI 48-AS KÖR megalakítását idén tavasszal, nemzeti ünnepünk alkalmából kezdeményeztem, és március 14-én a Thorma János Múzeumban meg is alakultunk 11 fővel. Ebből következően az 1931-ben létrejött függetlenségi, 48-as kör által megkezdett értékteremtés folytatását vállalva hozzáfogunk a toborzás örömteli és munkás hétköznapjaihoz.

A Nádor Klub és támogatói közreműködésével, új lendületet kívánok adni a tartalmas, közösségi együttléteknek, mégpedig azzal, hogy a 48-as körök létrehozását ösztönzöm térségünkben, elősegítem és támogatom a fiatalok egymásra találását nemzeti és helyi értékeink körében. Az egykor parasztpolgári kultúrára támaszkodó 48-as körök a vidék Magyarországának meghatározó művelődési, tájékozódási csomópontjai voltak. Minden esetben megjelent a nemzeti, függetlenségi törekvés képviselete és a közösségi együvé tartozás igénye. Manapság – a régi célok és hagyományok mentén – természetesen új igények, új távlatok nyílnak meg a jelenben élő fiatal magyarság részére.

Az érték- és mértéktartó törekvésekre nagy szükség van manapság is, de a jövő ebből a jelenből bontakozik ki. Fogjunk össze és találjunk járható utakat a jövőhöz!

Közismert, hogy általában az érdekes, kalandos és divatos témakörök esetén szánunk időt egymásra. Sok esetben csak közvetve, interneten keresztül ismerkedünk, tartunk kapcsolatot a kedvelt személyekkel, vagy eseményekkel. Lehet, hogy korunk vívmányai sokat segítenek, gyorsan és hatékonyan teremthetünk informális kapcsolatokat, de a személyességhez, a személyiségünkhöz köthető élmények leszűkülnek. Minden fiatal számára fontos a tájékozódás. Tájékozódás a múltban, jelenben és jövőben, ezért egyaránt fontos művelni mindhárom időt!


A Pro Patria Hungaria témanevünk alapján elindulunk a Kárpát-Magyarország  kultúrtájainak, nagy- és kisfolyóvölgyeink bejárására, részben gyalog, magyar garabonciásként.


A Szilády Áron Társaság közlönye