Nyomtatás

Nádor Klub

2009-2016 között működött, feladatainak nagy részét a Szilády Áron Társaság vette át 2016. december 31-én.
Az Alsó-Kiskunság, Kiskunhalas és vidékének önkormányzati, országgyűlési képviselői, valamint közéleti érdeklődésű polgárai szabad elhatározásból, felelősségteljesen ellátott és választott tisztségre való tekintettel, 2009-ben megalakították a Nádor Klubot, melynek működési szabályzatát a Nádor Klub alapító tagjai az alábbiak szerint határozták meg:

Elnök: Lukács László országgyűlési képviselő
Alelnök: Dóka József építész

I.

1) - A Nádor Klub célja és alapfeladata: az Alsó-Kiskunság, Kiskunhalas és vidékének közéleti, társadalmi tanácsadó testületeként legfőbb teendője a közérdekű, integrált terület- és vidékfejlesztési, környezet-gazdálkodási programok és intézkedések összehangolása, illetve megvalósítása az alsó-kiskunsági térségben. Kiemelt célunk, a helyi kulturális és védett értékek megőrzése, a hungarikumok számbavétele és patronálása, a konzervatív közösségi értékek megbecsülése. További célunk az egyéb időszerű közéleti kérdések, illetve problémák megvitatása, továbbá állásfoglalások és közlemények megfogalmazása.

1.1) A Nádor Klub legyen a jászkun történelmi tradíciók képviselője, a demokratikus érdekegyeztetés szabad fóruma, a keresztény, nemzetstratégiai értékvállalás közössége, a közjó szószólója.

2) - A Nádor Klub alapító tagjai az Alsó-Kiskunság településeiről meghívott országgyűlési és az önkormányzati választások során megválasztott képviselők, továbbá a Elnök által külön meghívott közéleti érdeklődésű polgárok.

(3) A Nádor Klub véleményt mond és javaslatokat fogalmaz meg a célokat és feladatokat érintő költségvetési, szervezeti és szervezési kérdésekben.

(4) A Nádor Klub hatásköre: problémafelvetés, javaslatainak nyilvánosságra hozatala, a korábban tárgyalt témák ismételt megvitatása, a változások megállapítása, egy-egy téma vizsgálatára munkacsoport alakítása, megadott határidővel és témavezetővel; valamint egy-egy téma tudományos felmérése, előadóval. Közösségi rendezvények, események szervezése.

[működési szabályzat - kivonat,
2010. november 25.]

A NÁDOR KLUB KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok képviselőivel, a polgármesteri hivatalok tisztviselőivel, az országgyűlési képviselőkkel a szükség szerinti konzultációkra, meghallgatásokra, az illetékes hatóságok számára teendő javaslatok megfogalmazására igényt tart.

2) - A közérdekű településfejlesztések érdekében - képviselője útján - helyben és magasabb szinten is eljárhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy a helyi társadalom igényeinek, a társadalmi párbeszéd felmérésére vonatkozó kutatási, értékelési segítséget és nyilvánosságot kérjen.

4) - A (3) pontban megfogalmazott módon igényt tart a közéleti érdekérvényesítés gyakorlati megvalósulása érdekében a magyar és nemzetközi törvények, emberjogi dokumentumok, szakmai ajánlások alapján szakértői segítségre, ha szükséges jogorvoslati segítségre.

MUNKATERV

I. Közélet, közösség

- Halasi Téka, érték- és mértéktartók előadássorozatának folytatása.
- Halasi 48-as Kör - Ifjúsági programok és honismereti utak szervezése.
- Egyedi rendezvények (jótékonysági estek, bálak)

II. Vidékfejlesztés

- Országos tanyaprogramban való részvétel (1 MFt/2011)
- Stratégiai fejlesztések figyelemmel kísérése (DAOP, KEOP, egyéb)
- Új Széchenyi terv kiírásai szerinti operatív közreműködés (2011-2013).

III. K-unikum (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, természeti stb. érték védjegy programjában való részvétel. Halasi Csipke (kiemelt értékmentés)
- Regiszter (kiállítás és kiadvány szellemi, tárgyi, gasztronómiai értékeinkről)
- Jeles napok (kalendárium, mesterek, mesterségek tára)
- Ars poetika, jeles személyiségek önéletrajzainak szerkesztése és kiadása.

IV. Díjak, pályázatok

Redemptio emlékérem (Nádor-díj) kiadása (május 6. - települések, egyének kiemelkedő hagyományőrző tevékenysége, jelölés alapján az alsó-kiskunságból.)


A Szilády Áron Társaság közlönye